Điện Thoại

0967.09.0008

Email

lienhe@hethongphunson.com

Địa Chỉ

Văn Phòng: Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội
Nhà Máy Sản Xuất: Khu Công Nghiệp Tân Quang, Hưng Yên